Betalningsvillkor

 

BOKNING

Kontakta Eurotravel för bokning. All bokning måste ske skriftligt via e-mail eller fax.

 

BETALNINGSVILLKOR

Vid pappersfaktura debiteras gruppen en expeditionsavgift på 45 kronor.

Om faktura ej betalats i tid tillkommer en påminnelseavgift om 250 kronor.  

Efter förfallodagen av påminnelsefakturan debiteras dröjsmålsränta, diskonto + 8%, enligt räntelagen samt de kostnader som i övrigt är förenade med dröjsmålet.

 

 

Eurotravel är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF)

Svenska Resebyråföreningen (SRF) är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor. För att bli medlem i SRF måste ett företag bl.a. ha sunda ekonomiska förhållanden samt ställa lagstadgad resegaranti. Härutöver krävs att resebyråns anställda har tillräcklig erfarenhet och utbildning.

SRF företräder drygt 85 procent av landets resebyråer räknat i försäljningsvolym. SRF har cirka 140 medlemsföretag och representerar drygt 350 försäljningsställen. Medlemsföretagen sysselsätter drygt 3 600 personer och har en affärsvolym på drygt 32 mdr kr (år 2007).